I Międzynarodowy Towarzyski Turniej Novusa w Polsce
 • 11 sierpnia 2016 roku w Tomaszkowicach na terenie Kompleksu hotelowego „Dworek Emilii” odbył się I Międzynarodowy Towarzyski Turniej Novusa w Polsce. Przybyli delegacje z trzech państw: Łotwy, Estonii i Rosji. Oczywiście nie zabrakło delegacji z Polski, która dzielnie walczyła o zdobycie punktów w zaciętej rywalizacji z mistrzami tej nowej dla Polski dyscypliny sportowej. Organizatorami Turnieju była Międzynarodowa organizacja zrzeszająca kluby różnych państw świata FINSO oraz Stowarzyszenie Novuss Polska w organizacji.
  Udział w zawodach wzięli 27 sportowców – 8 kobiet i 19 mężczyzn. Turniej odbywał się w systemie szwajcarskim 7 rund po 6 setów. Sędziował Turniej Uldis Eglitis z Łotwy. O wygranej decydowała zdobyta liczba punktów za wygraną bądź zremisowaną rundę. Wśród kobiet najlepszą zawodniczka została Liana Krastina (LAT) 11 pkt., na drugim miejscu Andrea Uustulnd (EST) 10 pkt., trzecią pozycję zdobyła Dace Balaka (LAT) 9 pkt. Zawodniczka z Polski Svetlana Kunc ulokowała się na ex æquo 7 pozycji z ilością 3 pkt. Najlepszym sportowcem wśród mężczyzn został Mihkel Lepist (EST) 12 pkt, na drugim miejscu Imants Locmels (LAT) 11 pkt., na trzecim miejscu Guntars Liepins (LAT) 10 pkt. Zawodnicy z Polski zostały na 17,18 i 19 pozycji z odpowiednio ilością 5, 4, 4 pkt. Należy nadmienić, że najmłodszy uczestnik turnieju miał zaledwie 8 lat.
  Dziękujemy wszystkim osobom wspierającym to wydarzenie sportowe – przedstawicielom FINSO Juris Kiriks i Vladimir Ivin, właścicielowi Hotelu Dworek Emilii, Telewizji Kraków, dyrektor Gimnazjum w Wieliczce, Kopalni soli w Wieliczce i innym osobom, które czynnie włączyły się w przygotowania tego niezapomnianego dla zawodników historycznego wydarzenia.

 

 • I Международный Дружекий Турнир по Новусу в Польше
  11 августа 2016 года в Томашковицах в Гостиничном комплексе „Dworek Emilii” был проведен Международный Дружеский турнир по Новусу в Польше. Прибыли делегации из трех стран: Латвии, Эстонии и России. Конечно же была и команда из Польши, которая доблестно сражалась за победные очки с мастерами спорта международного уровня. Организаторами турнира была Международная организация клубов стран мира FINSO и Ассоциация Novuss Polska.
  Участвовало в соревнованиях 27 спортсменов – восемь женщин и 19 мужчин. Турнир проходил по швейцарской системе 7 туров в 6 сетов. Судьёй турнира был назначен Улдис Эглитис из Латвии. Среди женщин победу одержала Лиана Крастиня (LAT) 11 очков., на втором месте Андреа Уустулнд (EST) 10 очков., третье место заняла Даце Балака (LAT) 9 очков. Участница из Польши Светлана Кунц набрала 3 очка и заняла 7/8 место. Лучшим спортсменом среди мужчин был признан Михкел Лериста(EST) 12 очков, второе место Имантс Лочмелс (LAT) 11 очков., на третьем месте Гунтарс Лиепиньш (LAT) 10 очков. Игроки из Польши были на 17,18 и 19 позициях соответственно с числом 5, 4, 4 очка. Следует отметить, что самому молодому участнику турнира было всего 8 лет.
  Мы благодарим всех тех, кто поддержал это спортивное мероприятие – представители FINSO – Юрис Кирикс и Владимир Ивин, владельца отеля Dworek Emilii, Телевидение Краков, директор гимназии в Величке и других лиц, которые активно участвовали в подготовке этого незабываемого для спортсменов историческом событии.

Светлана Кунц
Novuss Polska